Nabór 2020

Informuję, że zapisy do żłobka rozpoczną się od 3 grudnia 2019 roku i potrwają do 17 stycznia 2020 roku (jeśli w tym czasie nie będzie pełnej liczby dzieci, rekrutacja będzie trwać dłużej).
Karta zapisu dostępna będzie TYLKO na stronie internetowej Gminnego Żłobka”Maluszek” http://zlobekwola.gminatarnow.pl/ w zakładce: „Dokumenty/formularze” Kartę zapisu bardzo proszę wydrukować.

Podpisaną kartę zapisu można składać w sekretariacie Szkoły Podstawowa nr 2 im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej, w godzinach od 7.30 – 15.30; w innych godzinach można przedmiotowy dokument złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Tarnów, a z chwilą otwarcia żłobka u Dyrektora.

Jednocześnie informuję, że szkoła NIE UDZIELA informacji na temat funkcjonowania żłobka. Wszelkie pytania proszę kierować do Dyrektora Żłobka – Anny Filar, dzwoniąc pod nr 504 669 946.

Dokumenty składane w sprawie przyjęcia dziecka do Gminnego Żłobka” Maluszek” w Woli Rzędzińskiej, MUSZĄ być zamieszczone w zamkniętej kopercie. Niedotrzymanie tego warunku będzie skutkowało odmową przyjęcia dokumentów.  Kopertę proszę zaadresować do Dyrektora Gminnego Żłobka „Maluszek” w Woli Rzędzińskiej. Dodatkowo na kopercie proszę umieścić imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna.