Zawieszenie zajęć od 12 marca br.

Szanowni Rodzice/Prawni Opiekunowie

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca br., wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, opieka w Gminnym Żłobku „Maluszek” zostaje ZAWIESZONA, od 12 marca do odwołania.

Od poniedziałku, 16 marca br., opieka w żłobku zostaje ZAWIESZONA.

Jednocześnie informuję,że przysługuje Państwu zasiłek opiekuńczy do 14 dni, na dziecko do lat 8. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS.