Gminny żłobek z kolejnym dofinansowaniem ministerialnym „MALUCH +”

Już drugie dofinansowanie rządowe w ramach konkursu „MALUCH+” otrzymał Gminny Żłobek „Maluszek” w Woli Rzędzińskiej. Fundusze zostaną przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem placówki. „MALUCH+” jest to program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wspomagający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.  – W tym trudnym czasie pozyskanie dofinansowania na bieżące funkcjonowanie jest szczególnie ważne, bo  zmniejsza znacząco koszty gminy – mówi wójt Grzegorz Kozioł.

Przypomnijmy,  że żłobek rozpoczął swoją działalność od marca 2020 roku. Na utworzenie żłobka gmina Tarnów otrzymała już w ubiegłym roku ponad  750 tys. dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a teraz ministerstwo pozytywnie zaopiniowało kolejny wniosek.

–  Bardzo cieszymy się, że udało się pozyskać środki zewnętrzne. Jest to ważne, w szczególności, że jesteśmy wciąż na początkowym etapie naszego funkcjonowania i wciąż szukamy nowych źródeł rozwoju  – mówi Anna Filar, dyrektor żłobka.

Żródło: http://www.gmina.tarnow.pl/nowastrona/index.php/493-gminny-zlobek-z-kolejnym-dofinansowaniem-ministerialnym-maluch?fbclid=IwAR3heO5nTnx4PMUbqc2v_bQP19RdcWnkKhoM4R6Kudy6S3G95v_6bS3y4gY