11 Listopada – Święto Niepodległości- grupa druga

„Kto Ty jesteś?
Polak Mały… ”
Podróżujemy po Polsce, poznajemy nasze barwy Narodowe.