Zajęcia plastyczne grupy II

„Ach jak dobrze, przyszła zima!
Już śnieg pada i mróz trzyma.
Jest też zdrowo i wesoło,
bo śmiech dzieci słychać wkoło
Gdy się ziemia śniegiem bieli,
wszystkim serca rozweseli.”