Dofinansowanie

Dofinansowanie

Gmina Tarnów otrzymała ponad 750 tys. dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Maluch+” na adaptację pomieszczeń szkolnych na żłobek przy Zespole Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej. Uroczyste odebranie promesy miało miejsce w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie przez Zastępcę Wójta Gminy Tarnów Sławomira Wojtasika. Wartość dofinansowania stanowi 80%, całość zadania szacowana jest na kwotę ponad 900 tys. zł.

W roku 2021 – Gminny Żłobek „Maluszek” – DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA,

Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+. Zadaniem programu jest zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w żłobku. Celem dotacji jest zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki tworzonych przez gminę z udziałem Programu „MALUCH+”. Dofinansowanie w roku 2021 jakie otrzymał żłobek to 27 840,00zł, natomiast całość zadania to ponad 900 tys. zł.