Formularze/Dokumenty

Formularze:

Karta zgłoszenia dziecka do Żłobka

 

Dokumenty:

 

Ramowy Rozkład Dnia

Koncepcja Funkcjonowania Żłobka

Regulamin rekrutacji

UCHWAŁA NR X/140/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie w Gminnym Żłobku „Maluszek” w Woli Rzędzińskiej

UCHWAŁA NR IX/131/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: w sprawie zmiany uchwały nr VIII/120/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Publicznego w Woli Rzędzińskiej i nadania mu statutu.

UCHWAŁA NR VIII/120/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie: utworzenia Żłobka Publicznego w Woli Rzędzińskiej i nadania mu statutu