O nas

W całokształcie pracy na pierwszym miejscu stawiamy dziecko – jego dobro, poznanie wychowanków i planowanie działań w grupie tak, aby każde dziecko mogło rozwijać się harmonijnie, bezpiecznie, twórczo i mądrze.

Gminny Żłobek „Maluszek” w Woli Rzędzińskiej jest jednostką organizacyjną Gminy Tarnów, prowadzoną w formie samorządowej jednostki budżetowej.

Żłobek mieści się  w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bł. E. Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej.

W Żłobku funkcjonują 2 grupy – łącznie 34 dzieci.
Pracujemy cały rok, z wyjątkiem sobót, dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy wakacyjnej w miesiącu sierpniu.

Do Żłobka mogą uczęszczać dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia, zamieszkałe na terenie Gminy Tarnów. W razie nieobsadzenia wszystkich miejsc, do Żłobka mogą zostać przyjęte dzieci z terenu innych gmin lub miasta Tarnowa.

W razie pytań zapraszam do kontaktu.

 

 

Żłobek od środka