Kontakt

 

Gminny Żłobek „Maluszek” w Woli Rzędzińskiej

Wola Rzędzińska 253A

33-150 Wola Rzędzińska

tel: 504 669 946

tel. 14 679-31-00

e-mail: gminnyzlobekmaluszek@gmail.com

dyr: mgr Anna Filar