Start żłobka – 2020 r.

Gminny Żłobek „Maluszek” w Woli Rzędzińskiej rozpocznie swoją działalność początkiem 2020 r. Obecnie trwają prace budowlane oraz adaptacyjne. Rozstrzygnięto również przetarg na dostawę wyposażenia i mebli.

Informacje o rekrutacji:

tel: 504 669 946

e-mail: gminnyzlobekmaluszek@gmail.com

Start sign with sky background