Rekrutacja

Informuję, że można jeszcze składać karty zapisu dzieci do Gminnego Żłobka na nowy rok szkolny 2020/2021.
W związku z czasowym zawieszeniem funkcjonowania żłobka, rekrutacja potrwa do 20 lipca 2020 r. Po tym czasie będzie podana informacja o zakwalifikowaniu się dziecka. Karty zapisu można pobrać na stronie internetowej żłobka. Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość przyjęcia dzieci spoza Gminy Tarnów.
Wszelkie dodatkowe informacje udzielam telefonicznie 504-669-946, 14 679-31-00

http://zlobekwola.gminatarnow.pl/